Landerydsparken

Landeryds hembygdsförening

Besöksadress

Harvestad Smedjan 1, 585 93 Linköping Linköping

Kontaktinfo

Leif Johansson

sekreterare@landerydhbf.se

0703-795673Landeryds hembygdsförening driver Landeryds hembygdspark där många aktiviteter arrangeras årligen. Där finns flera både bevarade och ditflyttade äldre byggnader samt flera muséer och samlingar. Föreningen bevakar och värnar om kulturarvet inom Landeryds gamla socken. Upptagningsområdet omfattar Linköpings södra stadsdelar, Ekholmen, Hjulsbro, Ullstämma, Harvestad, Hackefors, Blästad och del av Åleryd, samt Landeryds landsbygd. Flera böcker har skrivits om bygdens historia.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language: