Krk_logo

Krokeks Hembygdsförening

Föreningen bildades 1947 och vill verka för att kunskap om hembygden främjas och förs vidare till kommande generationer. Att kulturminnen bevaras och vårdas samt att naturminnen, naturvårdsområden och fritidsområden bevaras.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language: