Föreningen Bersbo koppargruvor

Verkar för att bevara och utveckla det som finns kvar av Bersbo gruvby och miljöerna runtomkring. Verkar för att på olika sätt utveckla besöksnäringen och samverkan mellan aktörer i området. Söker medel för att restaurera den bevarandevärda gruvlaven över det Adelswärdska schaktet.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language: