Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Hästskosten

Platser

Tillhör projektet Gömda och glömda

Det här stora stenblocket, som ligger utmed den gamla landsvägen, en väg som numera endast kan antydas i terrängen, har märket av en hästsko intryckt i ytan och ligger vänt mot vägen. Det var alltså synligt för alla som färdades från Sörmland söderut.

 Äldre gjuten informationstavla vid Hästskosten.

Hästskosten har sedan urminnes tider varit gränsmärke mellan landskapen Östergötland och Södermanland, liksom även häradsgräns mellan Bråbo härad (senare Finspånga läns härad) i Östergötland och Oppunda härad i Södermanland. På denna plats möts även tre socknar, nämligen Regna och Skedevi i Östergötland, respektive Västra Vingåkers socken i Södermanland.

Inte mindre än fyra byars ägor har sammanstrålat vid detta stenblock. För dessa fyra byar utgör Hästskosten ett hornskäl, om vilket lantmätaren år 1777 skriver följande:

Hästskosten, stående wid Landswägen emellan Bratteberg och Marsiö, med ihuggit Hästskomärke, och är namkunnig såsom Landamäre skillnad e mellan Svea och Göta Rike från Hedenhös tider, utgiör ock Hornstaf för Basnäs, Torpa, Marsiö och Ingestorps skogsägor.”

När kan vi då se att denna sten omtalas första gången? I ett dokument rörande gränsen mellan Östergötland och Södermanland förvarat i Riksarkivet, står angivet ”Hestskosteenn”. Rågångsdokumentet dateras till slutet av 1500-talet (Nordén, 1943).

På en gränskarta mellan landskapen från 1677 finns hästskon avbildad, här är även landsvägen inritad.

Den ovan omtalade inhuggna hästskon är förmodligen en ursprunglig naturbildning, vilken senare har blivit påbättrad. Om det nu inte är som sägnen berättar, att ”en jätte skall ha ridit över blocket och då skulle blocket ha blivit sönder sparkat av hästen”.

En del traditioner förefaller inte att passa in tidsmässigt. Det sägs bland annat att Karl XV skall ha huggit in medan han väntade på hästar från Torpa. Karl XV var kung i Sverige i mitten av 1800-talet.

Landsvägen tillsammans med Hästskosten avmålades av konstnären Elias Martin, någon gång mellan åren 1780 och 1800. Det intressanta på bilden är en annan sten som står rest i ett postament i bildens vänstra kant. Troligen rör det sig om en numera försvunnen gränssten mellan landskapen Södermanland och Östergötland. Liknande gränsstenar finns på flera håll i landet, men när denna sten försvann är oklart.

Anders Persson


Hästskosten

Hästskosten.

Hästskosten intill den gamla landsvägen

Hästskosten intill den gamla landsvägen.

Hästskon i blocket

Hästskon i blocket.

 

Författare: Anders Persson, Östergötlands museum
Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Finspång
Ort: Föreningshuset FontänenOm Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram