Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Tjärdalar i Drabo

Platser

Tillhör projektet Gömda och glömda

Man svänger av från landsvägen mellan Björkfors och Överum. Kör in på en slingrande grusväg vid Drabo och följer sjön Björkerns nordöstra strand. Snart kommer man fram till en ovanligt knölig hage invid sjön. På andra sidan vägen stiger terrängen och i sluttningen finns det flera gamla husgrunder. Du är framme vid Drabo hälsobrunn
och byns tjärdalar.

Tjärdal

I hagen finns fem stora runda gropar (tjärdalar) med mindre uppsamlingsgropar intill. Det är platsen där byn framställde tjära ur tallstubbar och annan kådrik tallved. Tjäran samlades upp i byttor eller strutar av granbark. Tjärdalarna i hagen användes samfällt av bönderna i byn och de finns inritade på en skifteskarta från år 1805 som finns i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Tjäran användes för att impregnera trävirke och rep som skydd mot röta. Den kunde också användas som medicin och tjära finns än idag i vissa salvor. Dessutom användes den för magiska ändamål som t ex när man målade kors med tjära på ladugårdsdörren för att skydda kreaturen mot oknytt. Kokades tjäran blev den till beck och fungerade som tätningsmedel.

Tjära tillverkades redan under järnåldern och troligen hade vikingarna med sig tjära bland sina handelsvaror. Under århundraden var tjäran en av Sveriges viktigaste exportvaror. Den skeppades ut från hamnarna i Kalmar och Västervik. I Norrköping och Västervik fanns dessutom skeppsvarv som behövde tjära. När segelfartygen ersattes av fartyg av järn minskades behovet. Tjärbränningen
fortsatte dock på sina håll i husbehovssyfte. Från Östergötland finns uppgifter om att den sista tjärdalen i Tjärstads socken brann så sent som på 1920-talet.

Hälsobrunnen, vars källåder rinner fram högt uppe i backen ovanför tjärdalarna, innehöll järnhaltigt vatten och 52 olika mineraler. I den gräsbevuxna sluttningen finns flera husgrunder som hör till brunnsepoken. Förutom själva källan, som var överbyggd med en brunnssalong, har det funnits ett badhus vid källan och ytterligare ett nere vid sjöstranden, ett hotell med 14 rum och matsal m m. Brunnsverksamhet har bedrivits sedan början av 1800-talet och verksamheten blomstrade mot seklets slut med fastställda terminer, kontroll av vattnet, brunnsbolag, läkarvård och badhus. Platsen är iordningställd så att man än idag kan ”dricka brunn”.

Text och foto: Ann-Charlott Feldt


Tjärdalar i Drabo

Tjärdalar i Drabo.

 

Författare: Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum
Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Kinda
Ort: DraboOm Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram