Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Erik G:son Hjorts hus, Hjortslund, i Kisa

Platser, Byggnader/arkitektur, Personer/Livsöden

Tillhör projektet Gömda och glömda

Huset bär namnet Hjortslund, adress Storgatan 40, och var från början en mindre byggnad från 1800-talets första del. Det betecknas som en kulturhistoriskt värdefull byggnad, med bland annat vackra kakelugnar och stod tomt omkring tio år innan det i slutet av 1990-talet köptes och renoverades av nuvarande ägarna.

Hjortslund

Förutom bostadsdel inrymmer det även keramikverkstad och konstnärsateljé. En gång beboddes huset av Erik G:son Hjort, som föddes 1832 i Karlskrona. Han var son till Georg Leonard Hjort och Fredrika Elisabeth Älf. När Erik var fyra år flyttade familjen till moderns föräldrahem Krusenhof i Kvillinge socken.Hjort

Hjort blev 1858 överjägare i Östergötlands mellersta revir och kom 1869 som jägmästare till Kinda. Han och hans maka Theckla Emerentia Magnusson - de gifte sig 1869 - bosatte sig i jägmästarbostället Råstorp, Kisa. Hjort hade många nya idéer, han grundade jägargillen och ägnade sig åt viltvård genom att utfodra rådjuren på vintern samt bygga fågelholkar. Intresset för naturen var stark och han upprördes av hanteringen av djur i Zoologiska trädgården i Stockholm. Han ägnade sig åt jakt och i sin dagbok skrev han 31 augusti 1865: ”Ute hela dagen på jage. Jag sköt 4 harar på f.m. på e.m. togo vi en räf i gryt”. Det var inte alltid han fick något: 19 november skrev han: ”…vi fingo intet, men rumlade om och spelade kort så mycket mera”.

Erik G:son och Theckla tillhörde societeten i Kisa. De var mycket kulturellt intresserade och deltog i samhällets sällskapsliv. Dessutom hade de, eller åtminstone Erik G:son, medlemskap i en mängd föreningar. Hjort var en flitig samlare av gamla föremål, bland annat vapen. Han var också intresserad av teater och skrev en del pjäser. I början av 1900-talet lät han bygga om en ladugård till teaterlokal, den första i Kisa. Dessutom uppkallades biografen Hjorten i Kisa efter honom. Den revs på 1970-talet. Hjort skrev även dikter och hustrun Theckla, som var en duktig kompositör, tonsatte makens alster. Hjort gav ut en egen tidning Kisa Weckoblad, en skrift som behandlade hembygden. Han skrev såväl om Kinda kanal och Kisa socken som artiklar i jakt-och skogstidskrifter och kåserier i Hjortslund, 1901Norrköpings Tidningar. Under signaturen Cervus (hjort på latin) rapporterade han i Östgöta Correspondenten om händelser i Kisa. Som synes alltid många järn i elden! Själv skrev han: ”Verksamhet är min hälsokälla. Själfpröfning min lagbok. Förnöjsamhet är fredslugn. Ordning min trefnad. Naturen är min gudalära”.

Hjort köpte Hjortslund 1899 och huset byggdes om och till samt utformades ungefär som det ser ut idag. Det var en mycket praktfull byggnad med sitt torn och de två glasbalkongerna på baksidan. Paret Hjort stannade dock kvar i Råstorp fram till 1911 då hustrun avled och maken flyttade in i Hjortslund. Han hade tidigare nyttjat byggnaden till sina samlingar.

Som den naturmänniska Erik G:son Hjort var, lät han gravsätta hustrun Theckla i en murad grav vid Starberget i utkanten av Kisa. När han själv avled 1922 fick han sitt vilorum på samma plats.

1923 hölls auktion efter Hjort. Nära 350 föremål köptes då in till Östergötlands museum.

Många av Erik G:son Hjorts texter finns i original på Länsbiblioteket i Linköping.

Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Kinda
Ort: KisaOm Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram