Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Kyrkobyggnad

Reinerus Broocman (f.1677, d.1738)

Personer/Livsöden, Byggnader/arkitektur

Prästsonen Reinerus Broocman föddes 1677 i Lais i Livland. Efter utbildning i Dorpat och Wittenberg efterträdde han sin far som kyrkoherde i Lais. Under det stora nordiska kriget hade Karl XII en period sitt vinterläger i Lais och Reinerus tjänstgjorde som skvadronspredikant.

Familjen Broocman flydde undan ryssarna och hamnade 1711 i Stockholm. Där fick han inte någon prästtjänst så familjen flyttade vidare till Norrköping där han blev adjunkt vid Tyska församlingen. År 1712 tillträdde han kyrkoherdetjänsten i Hedvigs pastorat och 1723 utsågs han till prost.

Broocman var en företagsam person. När ryssarna brände Norrköping år 1719 strök även Hedvigs kyrka med. Kyrkoherden reste då runt och samlade in pengar för att återuppbygga kyrkan, något han också lyckades med.

Hedvigs kyrka

Han startade ett eget tryckeri i Norrköping 1723, där han gav ut litteratur av huvudsakligen religiös karaktär. Han var också själv författare och skrev bl a En fullständig svensk hushållsbok med praktiska råd. Han spred också kunskaper om potatisen som Alströmmer börjat odla 1724.

Tillsammans med hustrun Anna Catharina Goldhan (1680-1755) fick Reinerus sonen Carl Fredric (1709-1761). När Reinerus avled år 1738, 61 år gammal, tog sonen över tryckeriet. Tryckeriet kom att bli starten för Norrköpings Weko-Tidningar (som idag är Norrköpings tidningar). Det första numret gavs ut 14 oktober 1758.

År 1760 gav Carl Fredric Broocman ut sinBeskrifning öfwer the i Öster-Götland Befintlige Städer,Slott, Sokne-Kyrkor, Soknar, Säterier, Öfwer-Officers Boställen, Jernbruk ochPrestegårdar, med mera. En skrift som fortfarande används flitigt av östergötlands arkeologer.

Reinerus kyrkoherdeboställe låg i kvadraten Rosen i den del som ligger närmast Hedvigs kyrka. Idag utgörs platsen av en parkering invid förvaltningshuset Rosen, där Norrköpings kommun huserar. Redan långt innan parkeringen kom till byggdes ett stort hus med källare år 1897 på platsen för kyrkoherdens gård och det utplånade alla spår efter tidigare byggnader. Men fortfarande finns chansen att delar av kyrkoherdens trädgård och uthus finns kvar där under parkeringens asfalt.

Författare: Ann-Charlott Feldt, Kulturarv Östergötland
Inlagt av: Kulturarv Östergötland
Kommun: Norrköping
Ort: Föreningshuset Fontänen

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram