Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Storgårdsskolan

Platser, Byggnader/arkitektur, Personer/Livsöden, Släktforskning

Under åren 1913 – 1991 fanns en lanthushållsskola i Rimforsa. Initialt drevs verksamheten av Fredrika Bremerförbundet, men år 1945 övertogs skolan helt av landstinget. 1971 blev skolan en landstingskommunal gymnasieskola. Skolans arkiv förvaras idag hos Regionarkivet i Linköping, och handlingarna däri utgör en verklig arkivskatt som berättar om betydligt mer än skolans dagliga drift och skötsel.

Redan år 1907 bedrev Fredrika Bremerförbundet ett lanthushållningsseminarium i Rimforsa, som snart kom att behöva en skola för lärarinneelevernas övningsundervisning. Av detta skäl grundades således Fredrika Bremer-förbundets lanthushållsskola, som inom kort förlades till Storgården i Rimforsa. Skolan fick en egen styrelse år 1922, med vid tiden för andra världskrigets slut övertog landstinget verksamheten. Ledningsansvaret flyttades då till en av landstinget utsedd styrelse om fem personer, som hade regelbundna sammanträden fram till början av 60-talet, då landstingets kansli tog över den ekonomiska förvaltningen. 1971 blev skolan en gymnasieskola med namn Storgårdsskolan och 1991 lades verksamheten ned helt och hållet.

En stor del av skolans material är välbevarat och i mycket gott skick. Handlingarnas bredd är mycket stor, och sträcker sig från elevmatriklar, betygskataloger och mötesprotokoll och årsberättelser till verksamhetsberättelser, manus till spex framförda i samband med olika fester och samkväm, brev från före detta elever, och reklambroschyrer i nyskick. Handlingarna berättar till exempel om hur skolans personal såg på sig själva i förhållande till eleverna, samt hur man på olika sätt interagerade med de som bodde i trakten. Den som forskar i materialet kan också läsa om vilka kurser som erbjöds – vid seklets mitt stod till exempel trädgårdsskötsel, sång, budgetering, uppfödning av boskap samt styckning på schemat.

Man kan också ta del av enskilda livsöden, och se hur tillvaron artade sig för enskilda anställda. Lisa Risberg, rektor under åren 1930-1954, lämnade till exempel efter sig en text där hon skildrar hur hennes tid på skolan artade sig. Hon skriver till exempel om den dävna stämning som infann sig på skolan den 1 september 1939, hur vattenledningarna frös igen vintern 1940, och hur man höll varmt med hjälp av kakelugnar, vilka ”under vintrarna medförde ett tidsödande arbete men onekligen en viss trivsel framför brasan.” Bland hennes bästa minnen var de från de årliga midsommarfesterna, då bygdens folk samlades i skolans underbara hage, ”där det lektes med liv och lust till spelemännens låtar.” Sedan, skriver rektor Risberg, ”gick man i samlad tropp till den lövklädda logen, där dansen tråddes enligt gammal sed”.

Storgårdsskolan är bara en av en mängd olika verksamheter, vars handlingar finns hos oss på Regionarkivet. I våra depåer finner man med andra ord bra mycket mer än enbart journalhandlingar, även om vi har en hel del sådant också. Vill du titta närmare på handlingar från Storgårdsskolan, eller någon annan landstingsanknuten verksamhet? Tveka då inte att höra av dig till oss på Regionarkivet!

Författare: Love Kölle
Inlagt av: Regionarkivet i Östergötland
Kommun: Kinda
Ort: Rimforsa

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram