Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Länslasarettet i Söderköping

Byggnader/arkitektur, Platser

Ett av landets första hospital låg i Söderköping och omnämns så tidigt som år 1277. Hospitalsverksamheten i Söderköping växte fram och det fanns både dårhus och sjukhus samt en försörjningsinrättning för fattiga. 1782 fick Östergötland sitt första lasarett som låg i Linköping och 1865 öppnades det ett Länslasarett i Söderköping.

Länslasarettet i Söderköping som var både ett lasarett och ett kurhus. Kurhuset var för vård av veneriskt sjuka, patienter som led av någon typ av könssjukdom. Till en början inhystes verksamheten i provisoriska lokaler. Upptagningsområde var Söderköpings stad med omgivande härader som totalt bestod av 57 000 invånare.

Landstinget i Östergötland, som drev verksamheten, tog beslut 1876 om att det skulle byggas ett nytt lasarett i Söderköping. Byggnationen påbörjades året därpå i och invigningen av det nya lasarettet skedde den 16 december 1881. Lasarettet bestod då av 40 vårdplatser och huset var uppfört i tegel och låg på en kulle som var omgiven av en park.

Under året 1882 vårdades på lasarettet i Söderköping 277 patienter och under 1900 var antalet patienter 456 vilket var en fördubbling av patientantalet på 20 år.

1909 påbörjas en ombyggnation av lasarettet efter flera års försök att få till ombyggnationen. Förslag till förändringar fanns men brist på finansiärer gjorde att genomförandet sköts upp. 1911 var ombyggnationen klar. 1914 vid första världskrigets utbrott bestod vårdplatserna av 84 sängar.

1921 bestod personalstyrkan av 30 tjänster förutom läkaren och sysslomannen bland annat en ångmaskinist och en eldare, en vaktmästare och en trädgårdsdräng, sjuksköterskor och sjuksköterskebiträden. Det fanns även en sömmerska samt en städerska. 1922 krävde verksamheten vid lasarettet att en bil införskaffades för att kunna transportera patienterna. Då behövdes det även en chaufför och en reservchaufför.

Vid andra världskrigets utbrott 1939 får lasarettet påstötning av Beredskapskommittén att de skall förbereda sig för krig. Detta innebar bland annat att personalen skulle få utbildning i gassjukvård och att det skulle införskaffas mörkläggningspapper till alla fönster, men de blev även ålagda att kunna iordningställa 400 platser för eventuella krigsskadade. Under krigsåren blev det svårt för lasarettet att hålla budgeten då priserna steg och det blev dyrare att köpa in varor. Det var oftast bensin och livsmedel som påverkades mest av prishöjningarna. 

Frågan om en säkrare och bättre förlossningsvård hade varit på tal länge. Hemförlossningar där distriktssköterskebarnmorskan åkte hem och förlöste kvinnor skulle istället skötas av sjukhusvården. På lasarettet i Söderköping fanns en barnbördsavdelning från 1946 fram till 1961 då den upphörde och patienterna fick åka till Lasarettet i Norrköping istället.

Söderköpings lasaretts sjukhusdirektion upphörde 1969 och flyttades till lasarettet i Norrköping. Norrköping hade återintätt 1967 i Landstinget i Östergötland efter att staden haft hand om sin sjukvård sedan 1872. Städer som hade fler än 25 000 invånare fick själva sörja för att medborgarna fick vård när de blev sjuka.

Hösten 1971 konstaterade lasarettsdirektionen att den akuta sjukvården övergått till Norrköping och ingen operationsverksamhet fanns kvar i Söderköping. Lasarettet i Söderköping kom att betraktas som ett sjukhem. Den definitiva avvecklingen av vård i Söderköping kom år 1987. Det som fanns kvar då var eftervårdspatienter och de flyttade till en nyinrättad avdelning i Norrköping. Idag är det gymnasiet Nyströmska skolan som huserar i det gamla länslasarettet.

Är du intresserade av att ta del av Söderköpings Länslasaretts arkiv? Det innehåller både administrativa och medicinska handlingar som exempelvis protokoll och patientjournaler och finns hos Regionarkivet i Östergötland.

Henrik Lind, Regionarkivet i Östergötland 2019

 

Källor

Ulf Jönsson, Från hospital till vårdcentral – Vårdens historia i ett lokalt perspektiv, Carlssons bokförlag, Stockholm 2008. 

Wawrinsky, Richard, Sveriges lasarettsväsende förr och nu – ett stycke svensk kulturhistoria. 1906.

 

Författare: Henrik Lind
Inlagt av: Regionarkivet i Östergötland
Kommun: Söderköping
Ort:

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram