Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Länslasarettet i Kisa

Byggnader/arkitektur, Platser

När Östergötlands läns landsting bildades 1863 fanns det fyra lasarett i länet, vilka låg i Norrköping, Linköping, Söderköping och Vadstena. År 1873 beslöt Landstinget att man skulle utöka antalet med ytterligare två lasarett och de skulle vara lokaliserade i Kisa och i Finspång. Att valet föll på dess orter berodde på att där redan fanns legitimerade läkare på plats. I Finspång fanns det sedan tidigare ett brukssjukhus och i Kisa låg redan en sjukstuga. Sjukstugan i Kisa skulle tas ur bruk när lasarettet var invigt.

Tre år senare på hösten 1876 stod Länslasarettet i Kisa färdigt och det bestod till en början av 16 vårdplatser. De platserna var 16 av de totalt 135 platser som fanns i länet. Tanken var att lasarettet senare skulle ha 25 stycken vårdplatser. Landstinget bidrog ekonomiskt med 50-öre per patient och dag. Invånarna i Kisa lasarettsdistriktet skulle stå för underhåll av byggnaderna och att avlöna personalen. Att på detta sätt ekonomisk driva lasarettet låg i linje med hur Landstinget drev övriga sjukvårdsinrättningar.

Byggnaden uppfördes vid Kisaån i närheten av Kisasjön och det var en fristående sjukhusbyggnad med två stycken uthus. Huvudbyggnaden hade även en flygel och båda var byggda i två våningar.

Den nedre våningen var uppförd i tegel och den övre hade en träfasad. På nedre botten fanns kök, badrum och två rum åt personalen. På ovanvåningen fanns två sjukrum för kvinnor och två för män med 4 sängar i varje rum. I flygeln fanns bland annat ett sjuksköterskerum och ett expeditionsrum vilket senare kom att bli ett operationsrum.

1891 utökades verksamheten och vindsvåningen byggdes om till vårdrum. Antalet sängar blev då att 24 stycken. Ytterligare en ombyggnad skedde omkring sekelskiftet 1900 och då fick lasarettet fick 38 vårdplatser. Denna utveckling berodde på att patientantalet hade ökat med 50 procent sedan lasarettet togs i bruk. Även den inredning som fanns var bristfällig och en modernare inredning måste införskaffas. 1904 var antalet lasaretts-sängar i länet 421 vilket motsvarade 1 säng på 572 invånare.

År 1919 tillsattsattes en kommitté som skulle undersöka om länets sjukvårdsanstalter dög som de var eller om de skulle upprustas och byggas ut. Det beslöts 1921 att Kisa lasarett skulle byggas till och moderniseras. Lasarettet komma att moderniseras och byggas ut i omgångar. På 1930-talet byggdes bland annat köket ut, en hiss installerades och personalbostäder uppfördes. Ett förlossningshem kom att invigas år 1940. Det bedrevs förlossningsvård i Kisa fram till 1961 då förlossningsverksamheten upphörde på grund av personalbrist.

Ett nytt beslut togs 1947 att lasarettet skulle om- och tillbyggas. Det slutgiltiga beslutet i frågan blev att det skulle byggas ett helt nytt lasarett. Kisa kommun upplät 100 000 kvm till bygget i kvarteret Torsken. Det gamla lasarettet blev vårdhem för kroniskt sjuka. 1956 invigdes det nya lasarettet.  Det fanns både medicinsk klinik och kirurgisk klinik men den sistnämnda lades ner 1971 på grund av personalbrist.

1974 upphörde hela Kisa lasarett och byggnaderna kom få andra verksamheter inhysta som vårdcentral och sjukhem.                                                     

 

Text Henrik Lind, Linköping 2020

Litteratur
Myrdal, Robert, Östergötlands läns landsting 1863-1963, Lund 1962.
Schött, Harald, Östergötlands läns landsting 1863-1912 – Historik, Linköping 1921.
Wawrinsky, Richard, Lasarettsväsendet – förr och nu, 1906.

Författare: Henrik Lind
Inlagt av: Regionarkivet i Östergötland
Upphovsman: Regionarkivet i Östergötland
Kommun: Kinda
Ort:
Licens:
Bild för licensen CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL (CC BY-NC)

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram