Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

Angående upphovsrätt kontakta Regionarkivet. ×

Förebyggande vård för barnen i Östergötland

Personer/Livsöden, Släktforskning

Barnhälsovården i Östergötland

I mitten av 1930-talet växte tanken på en förebyggande mödra- och barnavård i samhället. Som första etapp i Östergötland inrättades år 1938 en Mödra- och Barnavårdscentral i Motala Barnbördshus. År 1939 tillkom ytterligare verksamheter vid åtta provinsialläkardistrikt. Linköping fick sin första barnavårdscentral år 1943.

Från början var det endast de yngsta barnen upp till cirka ett år som erbjöds förebyggande vård. Förutsättningarna för verksamheten vid barnavårdscentralerna blev bättre i mitten av 1940-talet då de tack vare stadsbidrag även kunde bedriva förebyggande vård av barn i förskoleåldern. 1954 skapades ytterligare en gren i verksamheten i Linköping, nämligen rådgivning i frågan om barnuppfostran.

Barnavårdscentraler (BVC) finns idag på alla vårdcentraler och svarar för kontroller av barns hälsa och utveckling från nyfödd upp till skolåldern. BVC erbjuder vaccinationer enligt vaccinationsprogram, samt rådgivning och samtal kring barns fysiska och psykiska utveckling.

Barnhälsovården i Östergötlands arkiv

Arkivet för Barnhälsovården i Östergötland finns hos Regionarkivet i Linköping, och innehåller framför allt barnhälsovårdsjournaler. Den äldsta barnhälsovårdsjournalen är för en person född år 1937, journalen är upprättad av Motala barnavårdscentral.

Barnhälsovårdsjournalerna har blivit allt mer detaljerade med tiden, de tidigaste journalerna från 1930-talet innehåller några få uppgifter, medan en journal från 2000-talet kan innehålla flera sidor med anteckningar om barnens hälsa, utveckling och personliga förhållanden fram tills 5-års ålder. Journalerna kan även innehålla teckningar som barnen ritat, tidningsurklipp med familjeannonser, brev m.m.

Du som är intresserad är välkommen att kontakta Regionarkivet i Östergötland. Tänk på att uppgifter som rör den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden omfattas av sekretess i upp till 70 år.

Camilla Axelsson

 

Foto: Erik Hedbrant, Regionarkivet, Linköping

Källor:

Barnhälsovården i Östergötlands arkiv, Regionarkivet, Linköping.

Landstinget i Östergötland 150 år 2013 – Några glimtar från igår till idag. Linköping, 2013.

Myrdal, Robert. Östergötlands läns landsting 1863-1962. Lund, 1962.

Författare: Camilla Axelsson
Inlagt av: Regionarkivet i Östergötland
Upphovsman: Camilla Axelsson
Ort:
Licens:
Licensavtal

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram