Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Förr arbetade nästan alla människor i Sverige med jordbruk då drog Oxar plogar och kärror.

Runt Linköping fanns bra jordar, som gav stora skördar. Storbönderna runt staden hade snart råd att byta ut oxar och gamla redskap mot bättre jordbruksredskap och maskiner. På Odalmannens museum kan man följa hur utvecklingen gick till och där finns även utställningen ”Traktormakt”, som berättar om hur traktorn ersatte både hästar och människor. Kanske vill du själv provsitta en traktor?

I Westmanska vagnmuseet visas hästdragna vagnar och slädar. Där kan man lära sig att se skillnaden mellan en droska och gigg. 

I järnvägsmuseet visas lok och vagnar från det östgötska smalspårnätet.

I Tekniska verkens museum kan du se hur elektricitet, vatten och avlopp, sophantering och olika hushållsmaskiner utvecklades under 1900-talet.

Den gamla gårdssmedjan på Valla finns också kvar, om du är tyst kanske du hör smeden arbeta!

Nästa hållplats Vallamuseerna!

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow