Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

En tidsresepromenad om resandet förr, nu och i framtiden

Tidsresan går från Gamla Linköping via Vallagården, campusområdet för Linköpings universitet och in i den nybyggda stadsdelen Vallastaden. Du kan såklart också gå promenaden med utgångspunkt i Vallastaden och istället göra resan bakåt i tiden.

Se hur man tog sig fram förr - till häst, på cykel, till fots- och ta reda på när järnvägen först kom till Linköping. Du passerar rullande exempel på modern delningsekonomin i form av en elcykelpool och bildelning. Kolla sedan in hur framtiden faktiskt redan nu kör runt i Linköping i form av ett självkörande fordon. Du kan också begrunda hur den nya tidens stadsutformning sluter cirkeln mellan dåtid och nutid genom att fotgängare och cyklister återfår gatuutrymme från biltrafiken.

 

Taxikuren- vi startar här

Denna lilla taxikur har stått vid S:t Larskyrkan och senare på stationsområdet i Linköping. Taxibilar har funnits i Linköping sedan början av 1900-talet, innan dess fanns hästdroskor som användes inom taxiverksamheten. Omkring 1897 blev taxameter obligatorisk för att bestämma kostnaden för körningar. Men redan under romartiden fanns en form av räknare, en skiva som räknade kulor vid hjulen på vagnarna för att beräkna avstånd och taxa. 

Fråga: Vilket år uppfördes denna gröna taxikur?

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow