Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

1. Sofie i Dosa

Sofie Eliasson var en av många som jobbade på slottet men inte bodde där. Hon växte upp på ägorna, vid Skvalbäcken.  I början av 1900-talet flyttade hon till grindstugan, som såg ut som en dosa. På så sätt blev hon ”Sofie i Dosa”. Under en tid delades huset med en annan kvinna. De satte då upp ett snöre i mitten av huset så att inte sonen Algot skulle krypa över på fel sida.

1. Grevinnan Emili Piper med tjänstefolk, förmodligen grevinnans 50-årsdag

2. Sofie är kvinnan längst till vänster