Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

3. Vita bygget

Huset var tjänstebostad bredvid parken, men är idag privat hyresbostad. En av de anställda på Löfstad slott som bodde med sin familj i Vita bygget var rättaren August Cardell (1864-1955).

Rättaren var en slags förman och arbetsledare för jordbruket. August fick tjänsten på Löfstad i början av 1900-talet. I och med det nya jobbet och flytten höjdes familjens anseende. De fick bland annat hela två rum och kök. Det fanns även en liten plätt vid huset som familjen kunde odla på. Lönen bestod dels av husrum och ved, dels av naturaprodukter som mjöl och mjölk.

Cardell och trädgårdsmästare Jakobsson ska ha umgåtts en hel del när den senare blivit änkling. Trädgårdsmästaren ska även ha varit frikostig med snapsar i det stora växthuset på ägorna.

Ett tecken på att August Cardell fick högre anseende och även steg i hierarkin bland de anställda var umgängeskretsen. August och hans familj började umgås med grevinnans betjänt Wilhelm Erikssons och kusken Felix Karlssons familjer. Cardell fick även äran att hjälpa till att bära grevinnans kista när hon begravdes 1926.

Emilie Piper firar 60-år med de anställda