Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

6. Trädgårdsmästarbostaden & växthuset

Från och med 1902 så hette trädgårdsmästaren Samuel Oscar Jakobsson. Han bodde i huset med familj, två trädgårdsdrängar och en jungfru. Under den sista grevinnans tid fanns här ett stort växthus. Där odlades exotiska frukter som sedan serverades i slottet. 1877 ersattes orangeriet av ett växthus i tegel.

Det var trädgårdsmästarens uppgift att sköta om slottsträdgården, nyttoträdgården, park och växthuset. Därför var Jakobssons anseende högt i ordningen bland de anställda. Ett tecken på detta är att Jakobsson låg i toppen av lönelistan av de som arbetade på Löfstad.

Jakobsson beskrevs som vänlig av de andra anställda på slottet.  Bland annat ska han i smyg gett frukt till statare på ägorna, något som egentligen inte ingick i deras lön.

Idag finns huset kvar och används som privatbostad. Det finns fortfarande spår av växthuset, och några av fruktträden står kvar som ett minne över en svunnen tid.

Trädgårdsmästare Jakobsson