Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

12. Smalspårig järnväg

Den smalspåriga järnvägen mellan Kimstad och Norrköpings Östra station öppnades 1906 och var i bruk till 1963. Sträckan utgjorde sista ledet i den bana som gick till Norrköping från Örebro, över Finspång och Kimstad. Banan byggdes i olika etapper mellan åren 1874 och 1906. Pådrivande i bolaget var några bruksägare i Östergötlands norra bergsbrukstrakter, som ville förbättra transporterna till hamnen i Norrköping. Sydost om slottet byggdes ett stationshus som fick namnet Lillie, efter den första byggherren av Löfstad slott Axel Lillie. 1962 lades spåret igen och omvandlades till väg. Stationshuset står kvar men är idag en privatbostad.