Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Spår efter spåren

Järnvägslinjen Mjölby-Hästholmen

Till de smalspåriga järnvägar*) som funnits i Östergötland hör Mjölby-Hästholmens järnväg, även kallad Hästholmsbanan eller Prärieexpressen.

Planer på en järnväg mellan Mjölby och Hästholmen hade väckts redan på 1880-talet, man ville på så sätt få en förbindelse mellan Hästholmen och Hjo i Västergötland där vidare kontakt kunde uppnås med Göteborg via banan Hjo-Stenstorp. Detta kunde få stor betydelse för både jordbrukets och industrins transportbehov. Disponent Wilhelm Edlund i Mjölby var främste initiativtagare och hade egentligen tänkt sig en bredspårig järnväg, vilket dock hade förutsatt en motsvarande på andra sidan Vättern. Detta blev aldrig av, vartill kom att ekonomiska svårigheter gjorde att planerna drog ut på tiden.

Först 1906 kom man på allvar igång igen, även då med Edlund som drivande kraft, då hade två andra banor kommit till, nämligen Vadstena-Fågelstad och Vadstena-Ödeshög. Mjölby-Hästholmens järnvägs AB konstituerades 1907 och arbetet fortskred snabbt under början av 1909, även om storstrejken samma år medförde en viss försening. Man hade vid starten uppskattat kostnaden till ca 1,8 miljoner, aktier tecknades i berörda områden till ett värde av 800.000 kronor och man fick också statliga lån till samma värde. Arbetet utfördes av den danska firman Bröchner, Larsen & Krogh.

Den första stationen blev klar vid Hogstad 1909 och man fick samma år det första ångloket levererat från Motala verkstad. Ytterligare stationer tillkom sedan i Väderstad, Rök, Svanshals och Hedaslätt samt två hållplatser i Kolstad och vid Alvastra. Från 1910 var hela banan öppnad. Emellertid fick man aldrig den trafik man hoppats på utan de ekonomiska svårigheterna fortsatte och ledde slutligen till konkurs för bolaget 1913. Året därpå hade ett nytt bolag tillkommit, delvis med samma personer i styrelsen. 1913 tillkom också Väderstad-Skänninge-Bränninge järnvägsbana, den fanns kvar ett trettiotal år.1920 förvärvade man banan Hjo-Stenstorp i ett försök att förbättra trafiken mot Västergötland och Göteborg.

1939 övertog staten banan, och 1940 uppgick bolaget i SJ. Under andra värdskriget ökade både gods- och persontrafik en del, men redan från 1920-1930-talet och ännu mer efter kriget blev konkurrensen från busstrafiken allt mer påtaglig. En statlig utredning föreslog nedläggning av persontrafiken vilket också blev fallet 1958. 1959 breddade man så sträckan Hästholmen-Ödeshög, för att förbättra godstransporterna. Tidigare hade man fått lasta om i Hästholmen, vilket blev  tidsödande, och man hade  även på grund av dålig bärighet på den smalspåriga sträckan  börjat lasta över en del tyngre gods till lastbilar.

1976 upphörde den sista bemannade godsutlämningen, i Väderstad. Under 1970-talet var banan i stort behov av upprustning, några företag, främst Göta lantmän och Väderstadverken hade intresse av fortsatt godstrafik mot Mjölby, men 1983 upphörde denna helt väster om Väderstad och man fick tillstånd att riva upp banan efter 5 år, 1980 revs också  hamnspåret i Hästholmen. 1990 upphörde godstrafiken på den övriga sträckan.

Idag är järnvägsspåret nästan helt borta. Det finns dock kvar en mindre del närmast Mjölby med bl a Hästholmsbron. Några sträckor finns kvar som gångvägar, bland annat här strax väster om Väderstad en solig januaridag 2019.

 

Freddie Hallberg

 

Källa: Mjölby-Hästholmens järnväg 1910-1985 av Tony Awerstedt, Christer Brimalm och Jan Karlsson, Vadstena,1986.

*) Banan var åtminstone delvis smalspårig, sträckan Mjölby-Ödeshög var normalspårig, över ca 1,43 meter. Däremot var sträckan Ödeshög-Hästholmen smalspårig.

 

 

 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram