Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

13. Lilliestation

Lillie station var ett stopp på den smalspåriga järnväg som sträckte sig mellan Kimstad och Norrköping. Från början var det tänkt att platsen skulle heta Löfsta hållplats, men fick istället namnet Lillie när spåret öppnade på början av 1900-talet. Namnet antogs efter den första greven på Löfstad slott, Axel Lillie.

Det var inte bara ett problem med få antal resande vid Lillie station, utan även de många älgar som fanns kring ägorna på Löfstad. Älgarna tyckte att det var mycket bättre att gå på det torra spåret istället för de tunga blöta mossarna vid sidan av spåret. Detta ledde ofta till att lokförarna var tvungna att göra kraftiga inbromsningar för att undvika strosande älgar på spåret.

Ägarna för spårsträckan ville få bukt med problemet. De kontaktade jaktmarksägarna, H.K.H Prins Carls Jaktklubb. Men det var hårda regler, man fick bara skjuta älgarna under jaktsäsong och inte ens länsstyrelsen vågade ge ut något specialtillstånd för jakt.

Det finns en berättelse om en jaktolycka på Löfstad. Greven, antagligen Charles Emil Piper, var ute med droska för att jaga. Greven verkade vilja ställa in siktet på sin bössa för han la an och tog sikte på en kråka som satt på en sten. De visade sig dock att det inte var någon kråka. Istället var det en arbetare i grå hatt som satt bakom stenen. Greven avfyrade sitt gevär, men som tur var träffade han toppen av hatten och arbetaren klarade sig. Greven blev förskräckt av sitt misstag och drog sin kos.

Charles Emil Piper