Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

8. Spettalen

Spettalen var ålderdomshem för de fattiga på Löfstad. Namnet kommer av ordet hospital, det vill säga en vårdplats för sjuka och fattiga. Spettalen består av tre röda byggnader. De två mindre är från 1700-talet och är så kallade ryggåsstugor. Det är envåningshus utan innertak, där allmogen och fattigare människor bodde. Det större husets äldsta delar är från samma tid men under 1800-talet fick det en andra våning.

Några av de som jobbade på Löfstad var så kallade statare. Statarna fick dels sin lön i pengar och dels i husrum och natura, så kallad stat. Natura kunde bestå av olika produkter som råg, vete, korn och oskummad mjölk. På Löfstad byggdes flera statarbostäder runt sekelskiftet 1800-1900. År 1926 bodde totalt 10 personer i de tre byggnaderna på Spettalen, varav några var statarfamiljer. En av de boende var maskinisten Per Anton Blomqvist med dottern Maria Elisabeth.