Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

9. Slätten

Stugan Slätten byggdes 1905, men den stensatta källaren med knuttimrad överdel är betydligt äldre än så. Torpet hade under 1800-talet endast två tunnland åker och fyra tunnland äng (1 tunnland motsvarar ca ett halvt hektar, eller 5 000m2). De som bodde där var skyldiga att utfärda dagsverken för slottets räkning en dag i veckan.

1908 föddes Stina Strömberg på torpet Slätten. När hon fyllt 16 år fick hon arbete på slottet som köksa. Eftersom hon var yngst i staben fick hon utföra de enklaste och de tyngsta sysslorna på köksvåningen. Hierarkin mellan de anställda var mycket strikt. Arbetsdagen varade från 7 på morgonen till 19 på kvällen. Stina skulle bland annat förbereda maten och städa köksvåningen, inklusive kokerskans rum. Kokerskan var den som lagade herrskapets mat i det stora slottsköket.  Där finns än idag den vedeldade Bolinderspisen från 1900-talets början, en riktigt lyxig pjäs. På den spisen fick inte de anställda laga sin mat utan hade en egen mindre spis i tjänstefolkets matsal.

Köksperssonalen under tidigt 1900-tal.