Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

10. Gamla Allfarsvägen

Landsvägen över Löfstads marker har en lång historia. Vägen gick från Norrköping, förbi Löfstad och mot Kimstad. Norrköping var redan under bronsåldern en central plats i Östergötland, och här finns ett av landets största hällristningsområde Himmelstalund.

Längs vägen finns spår ända från järn- och bronsåldern, bland annat har man hittat ett svärd från ca 1000 f. Kr. Utefter vägen finns även fornlämningar så som gravar och en mindre fornborg.

Under 1600-talet drogs vägsträckningen om. Den nya vägen passerade nedanför slottets park och förbi av Löfstads ägor. De stenbroar som finns utmed vägen är från denna tid. 

Mjölkkörning till slottet.