Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

11. Plöjning

Torpet Plöjning, som tidigare kallats Fiskaretorpet, har tillhört Löfstad från 1500-talet, då säteriet grundades. Löfstads jordar brukades fram till 1800-talet av frälsebönder, som arrenderade marken. Torparna som inte ägde sin jord utförde dagsverken för godsets räkning. För torparna på Plöjning innebar detta att de var tvungna att jobba för slottet tre dagar i veckan. Utöver de tre dagarna skulle torparna även hjälpa till med tröskning och spinneriarbeten under året.

De resterande dagarna brukade den egna jorden. Tack vare det goda betet så kunde torparna på Plöjning äga runt 12 kor.

Bostadshuset byggdes 1890 som ersättning för en äldre enklare stuga.  Den timrade loftboden från 1700-talet bevarar ett ålderdomligt utseende.